ACTIVITATEA FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ORIENTARE ÎN 1990

ŞI AFILIEREA LA IOF.

 

            Anul de graţie 1990, a fost fără îndoială cel mai plin de evenimente deosebite în special pe plan internaţional, din viaţa FRO. În primul rând la foarte scurt timp după înfiinţare, pe data de 25 Martie 1990, hotărât să ducă la bun sfârşit afirmarea orientării din România pe plan internaţional începută cu Trofeul Valea Prahovei, doctorul Stroescu Nicolae din postura de preşedinte al FRO, înaintează pe adresa secretariatului Federaţiei Internaţionale de Orientare (IOF), o cerere de afiliere şi toate actele necesare primirii României ca membru cu puteri depline în IOF.

            Iată mai jos textul acestui document istoric pentru viaţa FRO:

            Către Federaţia Internaţională de Orientare. Secretariat – Sollentuna – Suedia.

            Prin prezenta cerere, Federaţia Română de Orientare , solicită admiterea ei ca membru cu puteri depline, în cadrul Federaţiei Internaţionale de Orientare. Federaţia de Orientare din România, este unica autoritate care se ocupă cu organizarea şi dezvoltarea sportului de orientare în România şi este recunoscută ca atare de Ministerul Sportului din România.

            Federaţia Română de Orientare, se angajează să respecte pe deplin, statutul IOF, regulamentele IOF şi deciziile Congresului şi Consiliului IOF. Deasemenea, Federaţia Română de Orientare se angajează să îşi respecte toate îndatoririle şi obligaţiile ce îi revin, din calitatea ce îi va fi acordată de membru plin al IOF.

            Federaţia Română de Orientare, va respecta Carta Olimpică şi declară dopingul interzis tuturor sportivilor săi şi la toate concursurile de orientare din România.

            Admisă ca membru cu puteri depline în IOF, Federaţia Română de Orientare, va colabora în mod strâns cu IOF şi statele sale membre, în scopul promovării şi dezvoltării orientării în toată lumea.

            Preşedintele Federaţiei Române de Orientare, Dr. Stroescu Nicolae.

            Secretar general al Federaţiei Române de Orientare, Prof. Alexandrescu Constantin.

            Ca răspuns la scrisoarea şi cererea FRO, pe data de 4 Mai 1990, se primeşte din partea lui Lennart Levin secretarul general al IOF, o amplă scrisoare prin care se răspunde numeroaselor probleme ridicate de FRO. Prin această scrisoare suntem informaţi  că admiterea unei noi federaţii în IOF, este hotărâtă la Congresul bianual al IOF care va avea loc între 18-22 Iulie la Cambridge în Anglia. Deasemenea sunt invitate să participe la acest congres 2 persoane din conducerea FRO, preşedintele şi secretarul general; în aceaşi scrisoare s-a primit o invitaţie oficială ca România să participe cu 6 sportivi la Campionatele Mondiale de Juniori, care vor avea loc în Suedia între 7-15 Iulie 1990.

            După cum a remarcat şi ziaristul Ioan Novac în ziarul Sportul din 14 Mai 1990, un suflu nou se simte în orientarea sportivă. Continuând la alt mod şi la alt nivel calitativ tradiţia buletinelor informative ale fostei CCO-FRTA, la iniţiativa şi cu eforturile singulare ale preşedintelui Stroescu, se tipăreşte la Ploieşti primul număr al Revistei Federaţiei Române de Orientare. Tipărită în condiţii grafice foarte bune pentru acei ani, în cele 32 de pagini scrise şi redactate de doctorul Stroescu, este reflectată activitatea întregii mişcări de orientare din ţară şi de peste hotare. Din păcate numerele ulterioare nu au mai beneficiat de aceleaşi condiţii grafice de tipărire şi revista a mai continuat să apară semestrial înca 2 ani. Vezi foto coperta color.

            Primul contact oficial internaţional al FRO cu federaţiile din ţările vecine, a avut loc la Sinaia în zilele de 29-30 Aprilie 1990, când s-a desfăşurat intâlnirea care avea să devină anuală de lucru, între conducerile FRO şi ale Federaţiei Maghiare de Orientare. Întâlnirea a avut loc la iniţiativa orientariştilor maghiari din Cluj şi la ea au fost prezenţi domnii Jozsef Hollo şi Skerletz Ivan (preşedintele si respectiv secretarul general al Federaţiei Maghiare), iar din partea română preşedintele FRO, Stroescu Nicolae, secretarul general Alexandrescu şi Simon Gabor de la Cluj, membru în biroul federal. În afara convenirii unor schimburi de experienţă între sportivii celor 2 ţări şi organizării unor meciuri bilaterale anuale interţări, întâlnirea a avut şi un rezultat concret pentru noi: acceptarea de către Federaţia Maghiară a participării unui număr de 50 sportivi din România la Campionatele Mondiale ale veteranilor ce vor avea loc în Iulie 1990, în Ungaria.

            Vezi foto cu delegaţia maghiară la Sinaia.

            În continuarea eforturilor depuse începând din 1987 cu organizarea Trofeului Valea Prahovei la Sinaia şi a invitării la acest mare concurs internaţional a numeroase personalităţi ale orientării din Europa, fapt ce va contribui decisiv la primirea rapidă a României în IOF, preşedintele FRO, Dr. N. Stroescu şi OJT Prahova Sinaia, invită să participe la concursul internaţional de orientare Cupa României de la Sinaia, din zilele de 1-3 Iunie 1990, pe preşedintele în exerciţiu al IOF din 1990, elveţianul Heinz Tschudin. Profitând de acceptul acestuia de a vizita România şi de a participa la Cupa României din 1990, doctorul Stroescu organizează şi primirea preşedintelui IOF la domnul Mircea Angelescu, ministrul sportului din România. Vezi foto cu Tschudin.

            Întâlnirea de la sediul Ministerului Sportului din Bucureşti, dintre ministrul sportului din România, Mircea Angelescu şi preşedintele IOF, Heinz Tschudin, din ziua de 1 Iunie 1990 deşi scurtă si protocolară, a avut rezultate benefice pentru FRO. În primul rând a convins conducerea Ministerului Sportului de seriozitatea sportului orientării şi de necesitatea afilierii FRO la IOF, iar în al doilea rând a convins preşedintele IOF de suportul pe care FRO îl are din partea conducerii sportului din România.

            Ca urmare a acestor demersuri şi a memoriului înaintat de preşedintele FRO către Ministrul Sportului, Mircea Angelescu, s-a obţinut aprobarea deplasării la Congresul IOF din Anglia din Iulie 1990, a preşedintelui FRO Dr. Stroescu Nicolae şi ce era mai important suportarea de către Minister a sumei necesare în valută (195 lire sterline), pentru acoperirea taxelor de cazare, masă si participare la Congres. De remarcat faptul, că preşedintele FRO şi-a suportat singur cheltuielile legate de transportul cu avionul în Anglia, o sumă de loc de neglijat pentru acea perioadă.

            La Cambridge, în Anglia, în zilele de 17-22 Iulie 1990, a avut loc cel de al 15-lea Congres al Federaţiei Internaţionale de Orientare, la care din partea FRO a participat doar preşedintele acesteia Dr. Stroescu Nicolae. La acest congres, un moment istoric în viaţa orientării sportive din România, printre alte probleme importante a fost votată în unanimitate primirea Federaţiei Române de Orientare, ca membru cu puteri depline în IOF.

            Primit cu multă prietenie de vechile cunoştinţe din IOF, care fuseseră în România la Trofeul Valea Prahovei în anii precedenţi, de preşedintele şi secretarul general al IOF, cât şi de membrii delegaţiilor maghiară şi franceză, preşedintele FRO, Dr. Stroescu Nicolae a rostit în engleză o scurta alocuţiune la acest congres, dupa votarea afilierii FRO la IOF.  Vezi foto Lennart Levin, secretar general IOF.

            Dragi prieteni,

            În acest an sportul orientării în România împlineşte 43 de ani. În toţi aceşti ani, a fost imposibil pentru România sa se afilieze la IOF, din cauza condiţiilor politice. Imediat după revoluţia din Decembrie 1989, noi am înfiinţat în România o federaţie nouă, independentă de orientare, sponsorizată de Ministerul Sportului.

            Acum a venit momentul fericit în care Federaţia Română de Orientare, a intrat în marea şi minunata familie a IOF. Vreau să mulţumesc în primul rând conducerii IOF, domnilor Heinz Tschudin şi Lennart Levin, pentru încrederea avută în noi, contactul permanent şi ajutorul pe care ni l-au acordat.

            Deasemenea vreau să mulţumesc în mod deosebit federaţiilor naţionale din Ungaria, Bulgaria, Elveţia, Cehoslovacia, Franţa, Italia, Suedia, Polonia, Germania şi asociaţiei O-Ringen, pentru ajutorul pe care ni l-au acordat în anii din urmă şi după revoluţie.

            FRO, este hotărâtă ca în viitor:

-         să dezvolte şi să raspândească orientarea în România, atât iarna cât şi vara;

-         să întreţină relaţii amicale de colaborare şi ajutor reciproc cu toate federaţiile naţionale de orientare;

-         să respecte statutul şi regulamentele IOF şi să participe pe cât posibil la toate competiţiile majore ale IOF, vara şi iarna;

-         să organizeze în viitor competiţii sau alte acţiuni în folosul IOF.

Mulţumim tuturor membrilor Federaţiei Internaţionale de Orientare.

Pentru următoarea perioadă de 2 ani, pînă la viitorul Congres al IOF din 1992, României i-a fost stabilită o cotizaţie anuală de 5.000 coroane suedeze.

 

************************************************************************************************************************                                                                  HOME