ORIENTAREA SPORTIVĂ,
 ÎN JUDEȚUL DOLJ.

    La începutul anilor 60, pionerii orientării turistice din Craiova, Iliescu Ion și Ioncu Benedict, până atunci doar participanți la concursurile de la Arad și Timișoara, încep să organizeze primele astfel de concursuri și în județul Dolj. În anul 1966, se organizează prima ediție a Cupei Olteniei, iar în anul următor 1967, are loc și prima ediție a Cupei Electroputere. Aceste 2 cupe, cărora li s-au mai adăugat din anul 1970, Cupa Jiul Voința Craiova și Cupa Chimia Craiova, au continuat să se desfășoare an de an, cu regularitate până în anul 1989. Locul predilect de organizare a concursurilor din județul Dolj erau pădurile Bucovăț și Grăjdeana din apropierea Craiovei și pădurile Podari și Călui, la nord de Balș. Arbitrii cartografi de la Craiova, s-au extins și în județele limitrofe în căutarea unor zone interesante pentru orientarea turistică, concursurile având loc și în județul Mehedinți (Strehaia și Arginești) și județul Gorj (Tismana, Baia de Fier, Horezu, Măldărești, Lainici, Rînca).
    Pe plan organizatoric, Comisia Județeană de Turism-Alpinism Dolj foarte activă, avea ca președinte pe Iliescu Ion, ca secretar pe inginerul Ioncu Benedict, iar dintre mebrii cei mai activi, cităm pe Soos Gheorghe, Istrate Nicolae, Radu Andrei, doctorul Avramescu și familia Mihăiță. În anul 1966, echipa regiunii Oltenia, formată din Soos Gheorghe și Maeran Vasile, ocupă locul 6 la Finala Campionatului Republican pe Echipe de la Olănești. Alți sportivi olteni remarcați în această perioada: Mărăcine Dumitru, Luca Vasile, Dinu Stan. Deasemenea în anul 1971, CJTA Dolj, organizează pentru FRTA, Finala Campionatului Republican pe Echipe, la Dumbrava în județul Gorj (Vezi harta).
    1969. Cupa Olteniei ed. 4-a și Cupa Chimia Craiova, ambele la Călimănești. Cupa Electroputere ed. 3-a , la Strehaia.
    1970. Cupa Chimia, luna Aprilie la Bucovăț, ștafetă. Locul 1, echipa Dacia București (Achim, Stroescu, Țicleanu). În luna Iulie, Cupa Electroputere la Târgu Cărbunești, locul 1 la seniori A: Feneșan Andrei (Voința Timișoara), iar la senioare A, Szabo Piroșca (Cluj). Cupa Olteniei, individual + ștafetă, în August la Horezu. Locul 1 seniori A: Schuller Richard, iar la senioare A: Martini Aneliese (Brașov).
    1971. Cupa Chimia, luna Iunie, Grăjdeana. Cupe Electroputere împreună cu Cupa Olteniei, 18-19 Septembrie la Arginești. Feneșan Andrei de la Voința Timișoara, ocupă locul 1 la ambele concursuri, în fața lui Țicleanu Mircea și Angheluță Constantin, ambii din București.
    1972. Cupa Jiul, ed. 1-a, organizator Voința Craiova, 6-7 Mai, la Strehaia. Cupa Olteniei, 30.09 - 1.10., individual și ștafetă, la pădurea Călui. Locul 1 la Seniori A: Albici George (ITB), iar la ștafetă locul 1: Dacia București (Țicleanu, Achim, Stroescu, Paul Ctin.), în fața echipelor IPGG București și Clujeana Cluj.
    1973. Cupa Jiului, Voința Craiova, 19-20 Mai, Grăjdeana. Locul 1 la seniori A: Horvathy Gheorghe (CLuj). Cupa Olteniei ed. 8-a și Cupa Electroputere ed. 7-a, în zilele de 21-22 Septembrie, la Arginești. Vezi articol din revista Sport și Tehnică, anul 1973.
Între anii 1974 - 1976, CJTA Dolj, organizează cu regularitate an de an, Cupele Elctroputere, Cupa Olteniei și Cupa Jiul Voința Craiova.
    1977. Cupa Jiul, 4-5 Iunie, Grăjdeana. Organizator AS Voința Craiova, cartare și trasare Soos Gheorghe. In decursul anilor 1977-1987, Voința Craiova, a organizat deseori etapele de zonă și o etapă finală, ale Campionatului Asociațiilor Sportive Voința.
    1978. Cupa Jiul, Voința Craiova, 10-11 Iunie, la Bucovăț (hărți Grăjdeana 2 și Palilula). Locul 1 seniori A, într-o etapă Fey Șandor și în altă etapă Horvathy Gheorghe, ambii de la Voința Cluj.
    1980. Cupa Jiul și Cupa Scornicești, 14-15 Iunie, la pădurea Șaru, județul Olt. Cartare, trasare Sooș Gheorghe de la Voința Craiova.
    1981. CJTA Dolj organizează 3 zile de orientare, zilele 3-5 Iulie, cu centrul de conurs la Terasa Bucovăț. Cupa Chimia Craiova, la Podari, Cupa Jiul pe harta nouă Podar 1 și Cupa Electroputere (memorial Ioncu Benedict) pe harta Grăjdeana 3. A participat și un sportiv fost campion la orientare al Cehoslovaciei, Toth Juraj din Kosice, care la M35 a câștigat 2 din cele 3 etape.
    1982. Cupa Chimia Craiova și Cupa Olteniei, 4-5 Iunie. Cupa Electroputere, ed. 15-a, 3-4 Iulie, la Grăjdeana. Loc 1 M21: Ichim Adrian (ITB).
    1983. Cupa Chimia Craiova 2 etape zi și Trofeul Olteniei pe clasamentul cumulat, 30-31 Iulie. Cupa Electroputere, 2 etape zi, 1-2 Octombrie.
    1984. Cupa Jiul și Cupa Chimia Craiova, 2-3 Iunie. Cupa Electroputere, 15-16 Septembrie.
    1985. Trofeul Olteniei pe clasamentul cumulat după etape, 31 Mai-2 Iunie: Cupa Electroputere ed.18-a, Cupa Jiul ed. 15-a și Cupa Chimia ed.15-a. Hărți  Grăjdeana și Sărbătoarea.
    1986. Cupa Chimia Craiova și Cupa Jiul, 25-27 Aprilie, noapte + 2 etape de zi.
    1987. Cupa Chimia Craiova, concurs de tip Cursa Lungă, 7 Noembrie, la Bucovăț, harta Sărbătoarea. Locul 1 la M35: Stroescu Nicolae (Voința Sinaia).
    1988. Cupa Electroputere Craiova, ed. 20-a și ultima, 29-30 Aprilie. Cupa Voința Craiova, 29 Mai. Pe data de 5 Noembrie, CJTA Dolj (condusă de Sooș Gheorghe), organizează pentru FRTA-CCO, Concursul Național de Cursă Lungă, la Bucovăț.
    Din anul 1989, în cadrul general al regresului sportului orientării din toată țara, lipsită de fondurile materiale venite de la sindicatele craiovene, activitatea de orientare mai este susținută doar de AS Voința Craiova (unde continuă să activeze Sooș Gheorghe) și de CSU Craiova, unde orientarea este introdusă și dezvoltată de Minoiu Emilian. CJTA Dolj organizează totuși pentru FRO, în anul 1993 a 28-a ediție a Cupei României la Strehaia, 29-31 Iulie, pe harta nouă Ceringani, cartare Soos Gh.
    Deasemenea în anul 1999, CSU Craiova, organizează pentru FRO, Finala campionatului Național de Cursă Lungă, la Bucovăț, 24 Aprilie. Hărți noi, Bucovăț și Sărbătoarea, cartare Roșca Dionisie. Remarcăm deasemenea organizarea primelor concursuri de orientare în parc, organizate de Palatul Copiilor din Craiova, în Parcul Poporului din Craiova.     Din anul 2000 și în prezent, CSU Craiova prin antrenorul său Minoiu Emilian, s-a ocupat cu precădere de ridicarea sportivilor de mare performanță. În special prin sportivii Minoiu Veronica și Muțiu Ovidiu (transferat de la Baia Sprie), clubul a câștigat majoritatea finalelor de campionat național la individual, echipe și Cupa României.

1966, Finala Olănești. Soos Gheorghe
 și Maeran Vasile.
1973. Ioncu Benedict,
arbitru la plecare.
1982, Finala Campionat. Premiere în fața
terasei Bucovăț. Vorbește Mihăilescu.
1982, Cupa Electroputere. Ichim Adrian,
dr. Avramescu, Iancu Dtru. și Soos Gh.

        ASOCIAȚII SPORTIVE ȘI SPORTIVI REMARCAȚI DIN JUDEȚUL DOLJ.

    Asociații sportive: Chimia Craiova, Electroputere Craiova, Voința Craiova, CSU Craiova, Palatul Copiilor Craiova, Locomotiva Craiova.
    Sportivi: Ivanciuc Cristian, Diaconescu Constantin, Cotârță Marian, Luca Vasile, Păsat Anca, Matei Cristina, Crețan Simona, Anghel Lucian, Ilie Cătălin, Olacsy Angelica, Marin Eugen, Alexandru Aurelia, Burlescu Valentina, Lupitu Mariana, Păsat Anca, Geană Anca, Devetac Ovidiu, Brabiescu Paul, Rusescu Iuliana, Piringiu Marinela, Minoiu Emilian, Minoiu Veronica, Durău Ionuț, Minghiraș Dragoș.


    VEZI HĂRȚILE DE ORIENTARE DIN JUDEȚUL DOLJ.                           HOME


    ORIENTAREA SPORTIVĂ ÎN JUDEȚUL GORJ.

    1981. Cupa Voința Târgu Jiu și Cupa Minerul Rovinari, 25-26 Iulie.
    1988. Cupa Petrolistul Cărbunești, 2 etape de zi, 1-2 August.
    1992. Cupa Gorjului, 2 etape zi, organizatori AS Voința Târgu Jiu și Clubul Elevilor din Târgu Jiu. 9-13 Septembrie, concomitetnt cu Finala Campionatului Național  individuale zi, noapte și ștafete. Târgu Jiu.  Hărți: Drăgoeni 2 și Dealul Târgului, cartare Roșca, Bură și Cotârță.
    2001. Cupa Gilortul Novaci, 18-20 Mai. Organizatori: Primăria și Școala Generală Novaci (Negoescu Nedela), ECO Sport Rm. Vâlcea. Hartă nouă, Grui, cartare Roșca Dionisie.
    2002. Cupa Oltețului și Cupa Gilortului, 10-11 Mai. Cumulat Trofeul Olteniei.
    2003. În organizarea FRO, DJTS Gorj, a Primăriei din Novaci și ECO Sport Rm. Vâlcea, are loc Balcaniada de Orientare, concomitent cu Finalele Campionatului Național individuale și ștafete. Baia de Fier, 12-14 Septembrie. Hartă nouă, Peștera Muierii, cartare și trasare Roșca Dionisie.
    ASOCIAȚII SPORTIVE ȘI SPORTIVI REMARCAȚI.
    Asociații sportive: Petrolistul Cărbunești, MInerul Rovinar, Voința Târgu Jiu, Clubul Elevilor Târgu Jiu, Școala Generală Novaci.
    Sportivi: Bură Ion, Bură Iancu, Bură Constanța, Deconescu Natalia, Oprea Victoria, Catrina Mariana, Nanu Violeta.
    VEZI HĂRȚILE DE ORIENTARE DIN JUDEȚUL GORJ.


    ORIENTAREA SPORTIVĂ ÎN JUDEȚUL OLT.

    În anii 1978-1979, o echipă de cartografi de la Voința Craiova, Sooș Gheorghe și Deconescu Natalia, ajutată de Vasile Ilie de la Casa Pionerilor din Slatina, cartează și tipărește 2 hărți noi la Pădurea Șarului de lângă Balș: Saru Nord și Saru Sud. Pe aceste 2 hărți se vor organiza viitoarele concursuri din județul Olt, în special de asociațiile sportive din Slatina, Scornicești și Caracal.
    1980. Cupa Scornicești și Cupa Fiii Oltului, 14+15 Iunie, pădurea Șaru.
    1981. Cupa Voința Slatina și Cupa Scornicești, 27-28 Iunie, pe clasamentul cumulat după 2 etape: Cupa Județului Olt. 2 hărți noi: Șaru Vest și Șaru Sud 2.
    1982. Cupa Voința Slatina, 4 Iulie, pădurea Șarului.
    1983. Cupa Voința Corabia și Cupa Voința Balș, lina Iulie șa pădurea Șaru.
    1984. Cupa Voința Corabia, Cupa Voința Balș, cumulat Cupa Fiii Oltului, 23-24 Iunie, la Călui. Harta nouă Călui, cartare Soos Gheorghe, Istrate Nicolae și Gheorghe Marin.
    1985.Cupa Voința Balș, Cupa Voința Corabia și Cupa Fiii Oltului (CPSP Slatina), 26-27 August, pădurea Șaru.
    1986. Cupa Voința Slatina, 2 etape, 30-31 August.
    1987. Cupa Voința Slatina și Cupa Scornicești, 15-16 August.
    1988. Cupa Scornicești, 2 etape, 6-7 August. Cupa Voința Slatina, 2 etape, 13-14 August.
    1990. Cupa Voința Slatina, 2 etape, 7-8 Iulie.
    1992. Cupa Oltului, organizator AS Vagonul Caracal, 6-7 Iunie.
   1993. Cupa Vagonul Caracal  , 2 etape zi, 26-27 Iunie, organizator AS Vagonul Caracal.
    ASOCIAȚII SPORTIVE ȘI SPORTIVI REMARCAȚI.
    Asociații Sportive: Voința Slatina (Bogdan Marin), Voința Corabia, Voința Balș, Viitorul Scornicești (Minoiu Emilian),  Vagonul Caracal (Mitroi Mirela), Sporting Slatina, Casa Pionerilor și Șoimilor Patriei (Vasile Ilie), Metalul Scornicești, LPS-CSS Slatina.
    Sportivi: Vasile Daniel, Mitroi Mirela, Ilie Anca, Popescu Camelia, Vasile Cornelia, Ilie Anca, Vasile Camelia, Mirea Veronica, Deaconescu Cosmin.
    VEZI HĂRȚILE DE ORIENTARE DIN JUDEȚUL OLT.


ORIENTAREA SPORTIVĂ ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI.

    Pădurile din zonele deluroase ale județului Mehedinți de la Arginești și Strehaia, au fost des folosite de orientariștii din Craiova, pentru concursurile de orientare. Cartografii olteni, Ioncu Benedict, Istrate Nicolae și Sooș Gheorghe, au ridicat numeroase hărți aici, tipărite la început în alb-negru și apoi în 4 -5 culori.
    În 1982, la Arginești, CJTA Dolj organizează pentru FRTA, 1 etapă din Finala campionatului republican individual, iar la Strehaia în 1993, aceași CJTA Dolj, organizează pentru FRO, a 28-a ediție a Cupei României.
    VEZI HĂRȚILE DE ORIENTARE DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI.


ORIENTAREA SPORTIVĂ
DIN JUDEȚUL VÂLCEA. 
        

     Județul Vâlcea oferă un cadru natural ideal pentru practicarea sportului orientării, iar stațiunile climaterice de pe Valea Oltului, Govora, Călimănești și Olănești, au fost gazde primitoare pentru multe concursuri de orientare interne și internaționale.
    Odată cu stabilirea în Râmnicu Vâlcea a sportivilor Roșca Dionisie și Badea Natalia, elevi ai școlii craiovene de orientare, sportul orientării capătă o mare dezvoltare în județul Vâlcea, culminând cu organizarea la Govora a Campionatului Mondial pentru juniori în 1996.
    Încă din anul 1990, Voința Râmnicu Vâlcea, organizează pentru FRO, finalele Campionatului Național pentru copii și juniori, individual și ștafete, 13-16 Septembrie. Se folosesc 3 hărți noi, 2 în jurul orașului Rm. Vâlcea, Petrișor și Capela, iar a 3-a la Govora, Hința 1. Cartarea celor 3 hărți, Roșca Dionisie, care în anii următori, devine unul din cei mai prolifici cartografi pentru orientare din țară.  Cupa Voința Rm. Vâlcea, 27 Mai 1990, trasare Badea Natalia.
    1991. Cupa Voința Rm. Vîlcea, 2 etqpe, 30-31 Martie, hărți Petrișor și Capela.
    1992. Cupa Voința Rm. Vîlcea, 2 etape, 4-5 Aprilie, la Govora, hărți cartare Roșca, Hința 2 și Govora 2. Trofeul Olteniei, preluat de la cei din Craiova, pe clasamentul cumulat 2 etape. Câștigători la M21: Nagy Iștvan (Zalău) și Duca Ovidiu, iar la F21: Cioban Iulia (Cluj) și Revesz Elisabeta (Satu Mare).
    1993. Trofeul Olteniei, 21 Mai, organizat în cadrul unui concurs internațional de 3 zile la Curtea de Argeș, Cupa Gaudeamus, împreună cu ANEFS București. Harta nouă Zigoneni 3, cartare Roșca, Cotârță. Au participat sportivi din Ungaria și Rep. Moldova.
    1994. Trofeul Olteniei,  2 etape, 25-26 Iunie, la Rm. Vâlcea, organizator DJTS Vâlcea și Voința rm. Vâlcea.
    1995. Trofeul Olteniei, 6-8 Octombrie, 3 etape de zi. Organizatori DJTS Rm. Vâlcea, Voința Rm. Vălcea și noul club ECO Sport Rm. Vâlcea. Hartă nouă, Buridava, cartare Roșca, Soos, Cotârță.
    1996. Este anul în care FRO (președinte Badea Natalia), organizează la Govora, Campionatul Mondial pentru Juniori (JWOC), încredințat de IOF țării noastre. Zonele de concurs pentru acest campionat au fost alese în prealabil de Roșca D., care tot el s-a ocupat de cartarea uneia dintre hărți. Director tehnic al campionatului dr. Stroescu Nicolae. Vezi istoria și organizarea JWOC 1996.
    VEZI HĂRȚILE DE LA CAMPIONATUL MONDIAL DE JUNIORI, 1996.
    1997. Cupa Govora, 3-4 Mai, la Govora Băi. Trofeul Olteniei, 4-7 Septembrie, pe harta Arsanca 2, cartare Foldi I.
    1998. Cupa de Primăvară, 4-5 Aprilie. Cupa ECO Sport, 5 Iulie. Trofeul Olteniei,ed. 20-a, 2-4 Septembrie, concomitent cu finalele campionatului Național, individual și ștafete. Hărți Goranu și Muscel, cartare Roșca D.
    1999. Cupa de Primăvară, 17-18 Aprilie și Trofeul Olteniei, 3-5 Septembrie , la Rm. Vâlcea, 2 etape individuale și o ștafetă.
    2000. Cupa de Primăvară, 22-23 Aprilie la Rm. Vâlcea și Trofeul Olteniei, ed. 22-a, 18-20 August, la Rm. Vâlcea, 3 etape de zi.
    2001.Cupa de Primăvară, 21-22 Aprilie. Trofeul Olteniei, 1-2 Septembrie și Cupa Govora, 19-20 Octombrie.
    2002. Trofeul Olteniei, organizat de ECO Sport Rm. Vâlcea, în colaborare cu DJTS Gorj și Primăria Novaci. 10-12 Mai, 3 etape: Cupa Oltețului, Cupa Gilortului și Trofeul Olteniei.
    2003. În zilele de 12-14 Septembrie, la Baia de Fier, județul Gorj, FRO organizează pe hărțile cartate de Roșca Dionisie, în colaborare cu ECO Sport Rm. Vâlcea, Balcaniada de Orientare. Concomitent au loc și finalele Campionatelor Naționale, individuale și la ștafete. Harta Peștera Muierii, cartare Roșca D. După anul 2003, din cauza scăpărilor de la Balcaniadă, Roșca Dionisie și orientarea din județul Vâlcea, intră intr-un con de umbră temporar.

1990. Rm.Vâlcea. Finala campionat național de juniori.
 Afișarea rezultatelor.
1990. Rm.Vâlcea. Finala campionat național de juniori.
 Schimb de ștafetă.
1982, Moreni, Finala Campionat
Badea Natalia, loc 3 la F21.
 1996, Campionatul Mondial pentru juniori. Start în bloc, ștafetă 2006, Roșca Dionisie.

  ASOCIAȚII SPORTIVE ȘI SPORTIVI REMARCAȚI.
    Asociații Sportive: Voința Rm. Vâlcea, ECO Sport Rm. Vâlcea, Casa Tineretului Rm. Vâlcea, Palatul Copiilor Rm. Vâlcea.
    Sportivi: Roșca Dionisie, Rada Alina, Păpurică Oana, Păpurică Mirabela, Peptine Camelia, Brădeanu Claudiu, Roșca Erika, Băcescu Bogdan, Miercan Iustin, Solomon Gabriela, Vlăsceanu Dragoș, Băițoiu Iustin, Ungureanu Ionuț, Fazecaș Alin, Antonie Doru, Brădeanu Camelia.
    VEZI HĂRȚILE PENTRU ORIENTARE, DIN JUDEȚUL VÂLCEA.


                                HOME