REORGANIZAREA FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ORIENTARE, CA PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PUBLIC, CONFORM NOII LEGI A SPORTULUI  ÎN DECEMBRIE 2001,

ŞI ACTIVITATE 2001-2006.

 

            În anul 2000, Parlamentul României votează o nouă Lege a Educaţiei Fizice şi Sportului, care împreună cu Ordonanţa guvernamentală din Ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, au obligat toate federaţiile sportive naţionale să se reorganizeze şi practic să se înfiinţeze din nou, pe baza acestor două legi noi.

            Pe baza noii legi a Sportului din 2000, toate vechile cluburi şi asociaţii sportive sindicale, şcolare, universitare, cooperatiste sunt considerate structuri sportive, fiind obligate să devină asociaţii de drept privat, cu personalitate juridică, organizate în scopul administrării unei activităţi sportive. Toate aceste structuri sportive sunt obligate să se înscrie în Registrul sportiv de la Ministerul Tineretului şi Sportului, urmând să capete fiecare un Certificat de Identitate Sportivă (CIS).

            Cele mai simple forme de structuri sportive sunt Asociaţiile Sportive, care sunt asociaţii civile făra personalitate juridică şi care pot organiza şi participa doar la activităţi sportive judeţene. Urmează Cluburile Sportive, care sunt persoane juridice de drept privat (fără scop lucrativ) sau persoane juridice de drept public.

            Formele mai complexe de structuri sportive sunt Asociaţiile Judeţene pe ramuri de sport, persoane juridice de drept privat formate din asocierea asociaţiilor sportive şi a cluburilor sportive dintr-o ramură sportivă, din cadrul aceluiaşi judeţ. Urmează Federaţiile Sportive Naţionale, structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi a asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport.

            Toate aceste asocieri de persoane fizice şi juridice pentru constituirea cluburilor sportive, a asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi a federaţiilor naţionale, trebuiesc făcute conform O.G. 26 din Ianuarie 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii. Toată această procedură de înfiinţare a unui club sportiv pînă la afilierea lui la federaţia naţională, a fost şi este foarte lungă, costisitoare şi greoaie implicând mai multe etape, astfel:

-         obţinerea dovezii eliberate de Ministerul Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii noii asociaţii , club sportiv.

-         adunarea generală a membrilor viitoarei asociaţii, club sportiv, redactarea şi legalizarea la notariat a Actului Constitutiv şi Statutului noii asociaţii.

-         depunerea tuturor acestor acte (inclusiv dovada sediului şi a patrimoniului iniţial, cont bancar) la judecătoria pe raza căreia are sediul asociaţia şi

înscrierea ei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la judecătoria respectivă. Din acel moment asociaţia sau clubul sportiv capătă personalitate juridică.

-         trimiterea tuturor acestor acte de mai sus, la Ministerul Sportului unde departamentul juridic analizează Statutul noului club sportiv şi de cele mai multe

ori găseşte tot soiul de chichiţe şi greşeli, ceace conduce la redactarea din nou a statutului, legalizarea din nou la notariat şi reluarea procedurii judecătoreşti.

-         în sfârşit dacă totul este în regulă după 30-40 de zile primeşti de Minister CIS-ul (Certificatul de Identitate Sportivă) şi poţi afilia clubul sportiv nou

format la Federaţia Naţională respectivă.

            În a doua jumătate a anului 2000 şi pe tot parcursul anului 2001, vechile asociaţii sportive au început să se ocupe de aceste formalităţi legate de obţinerea personalităţii juridice, dar deabia după ce Ministerul Sportului a anunţat ca până la sfârşitul anului 2001 toate federaţiile naţionale trebuie să se reînfiinţeze practic din nou, iar la campionatele naţionale sau competiţii naţionale nu vor mai putea participa decât cluburile sportive cu personalitate juridică şi afiliate la federaţie, lucrurile au devenit presante şi toată lumea a început să se agite. În acelaşi timp şi conducerea FRO, avea interesul să ajute la acest proces de legalizare şi înfiinţarea noilor cluburi sportive, căci şi FRO trebuia după acea să urmeze aceaşi procedură de reînfiinţare prin asocierea noilor cluburi sportive.

            În sfârşit din ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului, este convocată Adunarea generală de reorganizare a Federaţiei Române de Orientare, pentru data de 8 Decembrie 2001, în Sala de festivităţi a Complexului Sportiv Naţional „ Lia Manoliu”. Au avut drept de participare delegaţii structurilor sportive, persoane juridice care îndeplinesc condiţiile legale de a fi membri ai federaţiei reorganizate (au dobândit CIS-ul şi au înaintat cererea de afiliere la FRO). În acelaşi timp pînă la sfârşitul lunii Octombrie 2001, s-au primit propuneri pentru noul statut al Federaţiei Române de Orientare, conform modificărilor din noua Lege a Sportului din 2000, prilej cu care s-au primit numeroase propuneri şi s-au dezbătut pe larg de orientariştii din toată ţara.

            Ordinea de zi a acestei Adunări generale a cuprins: Raportul de activitate al FRO pe anul 2001; aprobarea reorganizării federaţiei sportive naţionale de orientare în condiţiile Legii Sportului 69/2000; prezentarea, dezbaterea şi aprobarea noului statut al Federaţiei; alegerea organelor de conducere şi control, pentru care se primiseră propuneri numai din partea membrilor afiliaţi la FRO, pînă la data de 31 Octombrie 2001.

            Iată mai jos lista cu cei 14 membri fondatori ai Federaţiei Române de Orientare, în paranteză delegaţii prezenţi din partea lor:

1.      A.N.E.F.S. Bucureşti ( Gălăţeanu Lucian).

2.      Clubul Sportiv de Orientare Valea Prahovei (Stroescu Nicolae).

3.      Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie (Hecko Iosif).

4.      Clubul Sportiv Universitar Baia Mare ( Amărăscu Gabriel).

5.      Clubul Sportiv Universitar Braşov (Dinu Gheorghe).

6.      Clubul Sportiv Universitar Craiova (Minoiu Emilian).

7.      Liceul cu Profil Sportiv Baia Mare (Pop Larisa).

8.      ECO Sport Râmnicu Vâlcea (Roşca Dionisie).

9.      Mentor Silva Bucureşti (Maiorescu Gabriel).

10.  Structura Asociativă pentru Tineret Carpaţi Miercurea Ciuc (Iosub Gabriela).

11.  C. S. Metalul Plopeni (Buzoianu Victoria).

12.  Voinţa Buzău (Bratosin Gheorghe).

13.  Voinţa Craiova (Deaconescu Constantin).

14.  Voinţa Sinaia (Craciunescu Gheorghe).

Prin alegeri cu vot secret au fost aleşi cei 9 membri ai Consiliului Director, conform cu statutul nou înfiinţatei Federaţii Române de orientare, astfel:

-         Preşedinte: Alexandrescu Constantin (Bucureşti).

-         Vicepreşedinte cu orientarea de vară: Gălăţeanu Lucian (Bucureşti).

-         Vicepreşedinte cu orientarea pe schiuri: Dinu Gheorghe (Braşov).

-         Secretar general: Tomescu Viorel (Bucureşti).

-         Membri (5): Amărăscu Gabriel (Baia Mare), Chiriac Romică (Plopeni), Iosub Gabriela (Miercurea Ciuc), Maiorescu Gabriel (Bucureşti) şi

Dr. Stroescu Nicolae (Ploieşti). Cenzor (în afara Consiliului Director): Nistoreanu Valentina (Bucureşti).

            De remarcat absenţa de la prima adunare generală de reorganizare a FRO a cluburilor din Cluj , care deabia pe parcursul anului 2002 au reuşit să finalizeze actele de obţinere a CIS-ului şi să se afilieze la FRO. Deasemenea prima Asociaţie judeţeană  de Orientare, înfiinţată tot în 2002 a fost Asociaţia Judeţeană de Orientare Harghita (preşedintă Birta Melania), urmată de Asociaţia Municipală de Orientare Bucureşti (preşedinte Maiorescu Niculina).

            Pe parcursul anului 2002, următoarele cluburi sportive obţin CIS-ul şi devin membri ai FRO: Clubul Copiilor Odorhei, CS Altius Roman (Patras Florin), CS Compass Cluj (Majai Francisc), CSO Dudu Floreşti (Cioban Dumitru), CS Otopeni (Barbu Ion), CS Textila Dacia Bucureşti (Spătaru Paul), CSO Viromet Victoria (Urdea Gheorghe), CS Sănătatea Ploieşti (Dr. Olteanu Emil), CS Spria (Ţînţar Liviu), CS Star Team Baia Mare (Racz Carol), CS Transilva Cluj (Enyedi Andrei), CS Voinţa Cluj, Palatul Naţional al Copiilor Bucureşti (Constantinescu Victor), Palatul Copiilor Miercurea Ciuc (Birta Melania), Palatul Copiilor Botoşani, Palatul Copiilor Craiova (Creţan Simona).

            In decursul anilor 2003 – 2004, continuă afilierea la FRO a unor noi cluburi sportive cu secţii de orientare şi anume următoarele: CSU Târgu Mureş ( German Zoltan), CS Aktiv Râmnicu Vâlcea (Păpurică Oana), Sport Club Cronos Bârlad (Grigoraş Sorin), Clubul Atletic Roman (Pătraş Florin) şi CS Electrosistem Baia Mare (Jeler Ileana). În acest fel la sfârşitul anului 2004, FRO număra 37 de membri, dintre care 3 Asociaţii Judeţene de Orientare din Harghita, Prahova şi Bucureşti. Deasemenea la sfârşitul anului 2004, numărul sportivilor legitimaţi şi clasificaţi, a ajuns la 323.

            Adunare Generală de Alegeri, 16 Aprilie 2005, la Bucureşti la sediul ANS. După discutarea şi aprobarea unor modificări la Statutul FRO, s-a trecut la alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Consiliului Director. Alegerile au fost mai strânse ca niciodată, fapt ce reflectă nemulţumirea generală din rândul membrilor FRO faţă de stagnarea chiar regresul mişcării de orientare sportivă din România. Cu toată împotrivirea unora dintre cluburile din Bucureşti, Cluj şi Prahova, rezultatul alegerilor a fost următorul:

1.      Preşedinte FRO, Alexandrescu Constantin (contracandidat Grecu Horaţiu din Budureşti).

2.      Vicepreşedinte pentru orientarea de vară, Pătraş Florin (Roman), contracandidat Grigoraş Sorin (Bârlad).

3.      Vicepreşedinte pentru orientarea pe schiuri, Dinu Gheorghe (Braşov), fără contracandidat.

4.      Secretar General, funcţie salarizată de ANS, Tomescu Viorel.

5.      Membri ai Comitetului Director: Grecu Horaţiu (Bucureşti), Jeler Ileana (Baia Mare), Maiorescu Gabriel (Bucureşti), Urdea Gheorghe (oraş Victoria) şi Gălăţeanu Lucian (Bucureşti).

În anul 2006, tot ca o dovadă a dezinteresului manifestat de membrii FRO, faţă de activitatea organelor de conducere, Adunarea generală ordinară a FRO

a trebuit să fie convocată de două ori, deoarece la prima convocare pe 15 Aprilie 2006 la Bucureşti, nu a fost statutară (nu întrunise numărul de membri prezenţi necesari conform statutului).

 

*************************************************************************************************************************

                        HOME